ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ร่วมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองฉาง และที่ว่าการอำเภอหนองฉาง จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอหนองฉาง

...