ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ออกตรวจสอบเฝ้าระวัง กระเช้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 และ ออกตรวจสอบ ยากันยุงที่ต่ำกว่ามาตฐาน ห้ามจำหน่าย ในเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง

...