ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอหนองฉาง นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำขุมชนฯ และอสม. ร่วมจัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" ควบคู่กับ "กิจกรรมจิตอาสา" พร้อมกัน ทั้งจังหวัด โดยมี Motto ทุกวันศุกร์ กำจัดลูกน้ำยุงลายฆาตกรตัวร้ายที่อยู่ในบ้านคุณ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง

...