ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาธารณสุขอำเภอหนองฉางขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ "Walk Run Bike Fighting Stroke ครั้งที่ 9" คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) รายละเอียดตามอินโฟกราฟิกด่านล่าง

...